Zoek je antwoord op levensvragen?

Surplus Mantelzorg

Wie ben ik (nog)?
Waar leef ik voor?
Wat heeft het voor zin?
Hoe houd ik het vol?
Waarom overkomt ons dit?

Levensvragen hebben we allemaal, ze kleuren het leven met zin en betekenis. Een ingrijpende gebeurtenis, of juist het verstrijken van de tijd kunnen levensvragen actueel maken. De zorg voor en zorgen om een naaste hebben ook een weerslag op je gemoed. ‘Wat overkomt ons?’ ‘Hoe kan ik dit uithouden?’ ’Wat geeft mij kracht?’ ‘Wat gaat er met haar, hem en met mij gebeuren?’

Veel vragen, waar niet zomaar een antwoord op komt. Vragen die tijd kosten om over na te denken, om woorden voor te vinden. Een geestelijk verzorger geeft ruimte aan zulke vragen. Luistert met aandacht en is zo tot steun. Een reeks gesprekken met een geestelijk verzorger kan opluchting bieden, moed geven, een troost zijn.

Geestelijke zorg is een laagdrempelige vorm van zorg waarin in een gesprek van mens tot mens samen levensvragen worden verkend wanneer deze dwars zitten of teveel beslag leggen op gedachten en gevoelens. Zinvol Centrum voor levensvragen biedt deze begeleiding. Voor mensen van 50 jaar en ouder, maar ook voor mensen in de palliatieve fase én aan hun naasten zijn er geen kosten aan verbonden.

Heb je vragen of wil je verkennen of begeleiding bij levensvragen (nu) bij je past, neem gerust contact op: info@zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl

Naar de inhoud springen