Video over geheugenproblemen: ‘Het hart vergeet niet!’

Surplus

In de gemeente Oosterhout staan zo’n 1.700 mantelzorgers ingeschreven bij Surplus. Deze mantelzorgers worden op verschillende manieren ondersteund. Naast coaching, informatie en advies kunnen mantelzorgers bijvoorbeeld deelnemen aan workshops, cursussen en andere activiteiten. Over het hebben van dementie maakte Surplus een video met de persoonlijke verhalen van Wim en Anna.

Uit onderzoek blijkt dat in Oosterhout ongeveer 1.100 inwoners met dementie thuis wonen. Dementie is daarmee niet alleen een zorgvraagstuk, maar ook een maatschappelijk vraagstuk. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers, zo lang mogelijk een prettig leven kunnen leiden? Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven en dingen blijven doen die belangrijk zijn. Surplus denkt hierin mee. We bieden activiteiten, (vrijwillige) ondersteuning en informatie rondom geheugenproblemen. Uit onderzoek is gebleken dat mantelzorgers video’s over allerlei onderwerpen op prijs stellen. Daarom maken we regelmatig video’s met persoonlijke verhalen. In de video ‘Het hart vergeet niet’ vertelt Wim over zijn bezoek aan de Ontmoetingsplek. Anna was mantelzorger van haar inmiddels overleden man Hans. Anna vertelt hoe zij met Hans alle fasen doorliep en hoe zij zocht naar manieren om met zijn ziekte om te gaan. Ellen, coördinator van Activiteitencentrum De Slotjes en betrokken bij het maandelijkse Alzheimer Café vertelt over haar ervaringen met bezoekers van De Slotjes. De video staat op YouTube bij Mantelzorg Surplus.

Meedoen met activiteiten?
Surplus heeft drie activiteitencentra in Oosterhout: De Slotjes, Dommelbergen en De Bunthoef. In deze centra worden allerlei activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld bij De Ontmoetingsplek in De Slotjes, Slotjesveld 15, op dinsdag- en donderdagochtend. Hier is ruimte voor Oosterhouters met dementie en hun naasten. Loop eens binnen voor een gezellig praatje en een goed gesprek. Elke laatste maandagavond van de maand wordt hier ook het Alzheimer Café georganiseerd. Elke maand komt een nieuw thema aan bod. Bel voor info en aanmelding met 0162 – 430 032.

Familielid en vragen?
Regelmatig wordt de groep “Dementie en Nu” georganiseerd. Hier bespreken deelnemers hoe dementie de beleving en gedrag kan veranderen en welke ondersteuning er mogelijk is. Daarnaast biedt Surplus handvatten om goed voor jezelf te blijven zorgen in dit proces.

Ook voor persoonlijke vragen, passende ondersteuning, een vrijwillige buddy denken de consulenten mantelzorg graag mee. Bel 0162 – 748 600 of stuur een e-mail naar mantelzorg.oosterhout@surplus.nl

Naar de inhoud springen