Test je kennis over erfrecht!

Rijppaert-Peeters

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met een erfenis. Dat kan zijn een erfenis van een naaste of uw eigen erfenis. Misschien hebt u al het een en ander geregeld ten aanzien van uw eigen erfenis of staat dat nog op de planning om te doen. Het is in ieder geval belangrijk dat u zich goed laat informeren door een erfrechtspecialist voordat u zaken aangaande een erfenis gaat regelen en dat u zich niet laat leiden door fabels. Door middel van onderstaande vragen kunt u uw kennis over het erfrecht testen. Kunt u de fabels van de waarheid onderscheiden?

1. Erft u automatisch van uw ouder als diegene komt te overlijden?
a)    Nee, u hebt altijd een keuze of u een erfenis wilt aanvaarden of niet
b)    Ja, als kind erft u automatisch van uw ouder, zowel al het positieve vermogen alsmede alle schulden
c)     Ja, als kind erft u automatisch slechts het positieve vermogen

2. Stel dat u geen testament hebt. Wie kan er in dat geval in beginsel van u erven?
a)    Uw echtgenoot/geregistreerd partner;
b)    Uw kinderen;
c)     Uw echtgenoot/geregistreerd partner en uw kinderen
d)    Uw echtgenoot/geregistreerd partner, uw kinderen en uw stiefkinderen

3. Kunt u uw kinderen in Nederland onterven?
a)    Nee, dat is in Nederland niet (meer) mogelijk
b)    Ja, mits een kind een strafbaar feit heeft gepleegd
c)     Ja, dat is in Nederland mogelijk

4. Kunt u erven van uw partner met wie u samenwoont en een samenlevingsovereenkomst hebt (en met wie u niet bent gehuwd en geen geregistreerd partnerschap hebt)?:
a)    Nee, dat moet bij testament worden geregeld
b)    Ja, dat geldt voor samenwoners automatisch
c)     Dat hangt ervan af of dat is geregeld in de samenlevingsovereenkomst

5. Als u de erfenis van uw ouder verwerpt, bijvoorbeeld omdat de schulden groter zijn dan het positief vermogen, kunt u dan nog aanspraak maken op uw legitieme portie?
a)    Ja, want daarmee doe ik slechts afstand van mijn erfdeel en niet van mijn legitieme portie
b)    Ja, mits u gelijktijdig met het verwerpen van de erfenis aanspraak maakt op uw legitieme portie
c)     Nee, dat is in geval van verwerping niet mogelijk

6. Binnen welke termijn moet er aanspraak worden gemaakt op een legitieme portie?
a)    Daar is geen termijn aan verbonden
b)    Binnen 3 maanden na het overlijden
c)     Binnen 5 jaar na het overlijden

7. Kunnen uw stiefkinderen op grond van de wet van u erven?
a)    Nee, stiefkinderen kunnen slechts van u erven als u dat in uw testament hebt bepaald
b)    Ja, op grond van de wet kunnen uw stiefkinderen voor hetzelfde deel als uw eigen kinderen erven
c)     Ja, op grond van de wet is het mogelijk dat uw stiefkinderen van u erven, namelijk de helft van het deel dat uw eigen kinderen erven

8. Vanaf welk moment werkt een testament?
a)    Vanaf de dag van overlijden
b)    Vanaf de dag dat een testament is opgesteld
c)     Vanaf de dag van ondertekening

9. Kunt u een testament voor uw kind opstellen?
a)    Ja, dat is mogelijk als uw kind minderjarig is én met toestemming van de andere ouder
b)    Ja, dat is mogelijk, mits u beschikt over een volmacht van uw kind
c)     Nee, een testament is een persoonlijk document

10. U hebt vragen over een erfenis. Waar doet u verstandig aan?
a)    U neemt contact op met een uitvaartondernemer
b)    U maakt een afspraak en komt langs op het gratis spreekuur erfrecht iedere eerste woensdag van de maand bij De Zaak Breda (Keizerstraat 11, Breda)
c)     U informeert bij uw buurman

Oplossingen: 1A 2C 3C 4A 5B 6C 7A 8A 9C 10B

Hebt u naar aanleiding van het bovenstaande vragen over een erfenis? Of wilt u sparren over een erfenis met een van onze erfrechtspecialisten? Maak dan een afspraak en kom langs op één van de locaties van advocatenkantoor Rijppaert-Peeters in Oosterhout of Breda.

Gratis spreekuur erfrecht
Daarnaast heeft Rijppaert-Peeters iedere eerste woensdag van de maand een gratis spreekuur erfrecht op De Zaak Breda (Keizerstraat 11, Breda). Meld u zich aan? Dan ontvangen zij u graag op het spreekuur.

Naar de inhoud springen