‘Mantelzorgers maken zich veel zorgen over de zorg’: cliëntondersteuner kan ondersteunen

Zorgbelang Brabant|Zeeland

In de verhalenserie ‘Wie heb ik aan de lijn’ vertellen cliëntenondersteuners Wlz (Wet langdurige zorg) van Zorgbelang Brabant|Zeeland over hun dagelijks werk. Wie krijgen zij aan de lijn? Met welke vragen? Hoe worden zaken opgelost en waar lopen zij tegen aan?
In deze aflevering van ‘Wie heb ik aan de lijn’, cliëntondersteuner Ineke van Wel. Ineke krijgt dagelijks cliënten/mantelzorgers aan de lijn die haar vragen hen te helpen bij het regelen van hun (langdurige)zorg of de zorg van een naaste.

Ineke: ‘Zo ook een moeder wiens verstandelijk beperkte dochter in een instelling verblijft. Volgens de moeder kreeg haar dochter te zware medicijnen te snel toegediend. De moeder heeft het aangekaart in een gesprek met de instelling maar komt er niet uit. Ik heb met haar afgesproken dat ik met haar mee ga naar een gesprek met de neuroloog.’

Buffer

Het is een veelgehoorde klacht bij het Adviespunt Zorgbelang; mensen vinden vaak dat zijzelf of hun partner/familielid te veel of te zware medicatie krijgt. ‘Daarover moet je dan in gesprek gaan’, licht Ineke toe. ‘Wij kunnen dan meegaan. Naar gesprekken met artsen maar ook naar multidisciplinaire overleggen bij instellingen. Mantelzorgers maken zich soms veel zorgen over de zorg aan hun kind. En dan is het fijn dat er een cliëntondersteuner is die kan relativeren en de zaken kan verduidelijken. Als verbindende factor/buffer opereert om de partijen dichter bij elkaar te brengen. Dat werkt goed voor zowel de cliënt als de instelling.’

Heeft u vragen of klachten? Wilt u ondersteuning?

Onze cliëntondersteuners helpen u graag bij al uw vragen over het regelen en de uitvoering van de zorg voor uw naaste: in een instelling of thuis, met of zonder een persoonsgebonden budget (pgb).

Bel 0900 243 81 81
ma t/m vr van 09:00 – 17:00 uur, lokaal gesprekstarief.
Adviespunt Zorgbelang is onderdeel van Zorgbelang Brabant|Zeeland.

Kijk voor meer informatie op: https://adviespuntzorgbelang.nl

Naar de inhoud springen