Een levenstestament, wat is dat?

Surplus ism Rijppaert- Peeters Advocaten

OOSTERHOUT. In de gemeente Oosterhout staan zo’n 1.700 mantelzorgers ingeschreven bij Surplus. Zij zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Deze mantelzorgers kunnen bij ons terecht met al hun vragen. Veel van deze vragen gaan over zorgen over de toekomst, bijvoorbeeld bij dementie. “Wat dienen we te regelen?”. Advocaat Zuzanna Visvalingam van Rijppaert & Peeters Advocaten geeft uitleg over dit onderwerp.

Een levenstestament is een opgesteld en ondertekend document. Daarin kan iemand zijn of haar wensen regelen die gelden gedurende het leven. Anders dan veel mensen denken hoeft dit geen notarieel document te zijn. Een levenstestament is met name van belang voor als zich een onverwachte situatie voordoet waardoor iemand niet meer zelfstandig keuzes kan maken over zijn of haar eigen leven. Zuzanna Visvalingam: “Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat iemand geconfronteerd wordt met een ernstig ongeval of een ziekte zoals dementie. Een levenstestament kan dan uitkomst bieden. Met een levenstestament kan iemand anders, zoals een familielid of goede vriend, namelijk worden gemachtigd om namens degene die beperkt of ziek is, beslissingen te nemen en op die manier zijn of haar wensen en belangen behartigen.”

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een ‘gewoon’ testament?

Het verschil tussen een levenstestament en een ‘gewoon’ testament is eenvoudig. Een levenstestament geldt slechts gedurende het leven. Een ‘gewoon’ testament gaat over de periode na het overlijden en werkt pas vanaf het overlijden. Een levenstestament en een ‘gewoon’ testament sluiten elkaar dus niet uit. Sterker nog, ze kunnen naast elkaar bestaan. Zuzanna Visvalingam: “In dat geval is het raadzaam om het levenstestament en het ‘gewone’ testament op elkaar af te laten stemmen, zodat het in elkaar overloopt.”

Medische zaken

In een levenstestament kunnen verschillende zaken worden geregeld. Denk hierbij onder andere aan medische zaken zoals hoe om te gaan met reanimatie, het verlenen van toestemming voor medische behandelingen, euthanasie en orgaandonatie. Als medische zaken worden geregeld in een levenstestament, dan is het verstandig deze wensen ook te bespreken met de (huis)arts, zodat de wensen ook in het medisch dossier worden genoteerd.

Financiële zaken

Daarnaast kunnen financiële zaken worden geregeld in een levenstestament, zoals wie het regelen van de bankzaken overneemt als dat moet. Andere onderwerpen kunnen zijn het doen van belastingaangifte, het beheren en/of verkopen van spullen en/of aandelen, het doen van schenkingen en het nemen van beslissingen over een eventuele verhuizing naar een zorginstelling.

Overige zaken

Andere voorbeelden van zaken die ook in een levenstestament kunnen worden opgenomen zijn het delen van informatie met vrienden en familie, het benoemen van een (tijdelijk) voogd over één of meer kind(eren), het verzorgen van huisdieren, het opzeggen van verzekeringen en het verkrijgen van toegang tot een e-mailaccount of Facebook-account.

Vraag advies

Het is belangrijk dat medische, financiële en/of andere belangrijke zaken goed worden geregeld in een levenstestament en/of in een ‘gewoon’ testament. Het is dan ook verstandig om daarover (juridisch) advies op maat in te winnen.

Video’s over nalatenschap

Meer weten over een nalatenschap? Zuzanna Visvalingam legt in een video uit wat de gevolgen kunnen zijn van een verhuizing naar een zorginstelling voor een nalatenschap. In een andere video wordt ingegaan op wat te doen met een nalatenschap: aanvaarden of verwerpen? Bekijk deze video’s via het YouTubekanaal @SurplusMantelzorg.

Mantelzorger? Meld je aan!

Aanmelden als mantelzorger kan door een e-mail te sturen mantelzorg.oosterhout@surplus.nl Ingeschreven mantelzorgers ontvangen maandelijks informatie over allerlei mantelzorg-thema’s.

Naar de inhoud springen