Sociaal Vitaal Oosterhout

Locatie: Bunthoef
Kosten: 0 €
Datum: 20 september 2022

MOOVE Oosterhout

Een deel van de ouderen in Oosterhout voelt zich eenzaam, is inactief en heeft te weinig veerkracht om hierin een gewenste verandering te brengen. Zorg, sport, en welzijnspartners delen deze ervaring met het oog op zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met name in de wijken Oosterheide en Slotjes. Er is sprake van een hoge vergrijzing en relatief veel kwetsbare ouderen.

Sociaal Vitaal programma. Het Sociaal vitaal programma brengt (beweeg)activiteiten naar de wijk om de deelnemers handvatten en inzicht te geven hoe zij zelf het proces van ouder worden in gezondheid – wonen – en meedoen kunnen beïnvloeden. Coaching op Leefstijl, Cognitieve Fitness en Personal Training Plus worden toegevoegd aan het programma.

Aanmelden voor Sociaal Vitaal Oosterhout

Skip to content