Alzheimercafe | Omgaan met dementie, een psychologe vertelt

Locatie: Activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15
Datum: 25 maart 2024

Surplus Mantelzorg

De aandoening dementie betekent meer dan vergeten alleen. De beleving van mensen dementie verandert gedurende het proces en daarmee gaat iemand zich ook anders gedragen. Het kan zijn dat iemand onrustiger wordt, emotioneler of passiever. Hoe kan je aansluiten bij iemands beleving? Hoe kun je het beste reageren?
Een psycholoog legt tijdens deze avond meer uit over dementie en veranderingen in gedrag.

Gratis inloop in Activiteitencentrum De Slotjes vanaf 19:00 uur. Om 19:30 uur start de presentatie. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en om ervaringen uit te wisselen met andere bezoekers/ betrokken professionals.

Aanmelden voor Alzheimercafe | Omgaan met dementie, een psychologe vertelt

Naar de inhoud springen